Ιστολόγιο

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Τα τρυπάνια για μέταλλο κατασκευάζονται συνήθως από χάλυβα υψηλής ταχύτητας (HSS) ως σπειροειδή τρυπάνια δεξιάς κοπής. Για να αυξηθεί η ανθεκτικότητα και η αποτελεσματικότητα των

Read More »